Uw leven oppakken na een afscheid

Na het laatste afscheid volgt de stilte… Een stilte waarin de film van gebeurtenissen rond het ziekbed, sterven en afscheid steeds weer in gedachten wordt afgespeeld. Wanneer het stiller wordt, wordt ook het gemis en verdriet groter. Het besef van ‘nooit meer’, dringt langzaam dieper door.

Naast het verzorgen van een mooi en persoonlijk afscheid, sta ik ook stil bij de periode daarna. Want hoe pakt u na het verlies van uw dierbare uw leven weer op?

 

Ongeveer twee weken na de uitvaart neem ik contact met u op om samen terug te kijken op de afgelopen periode. In dit gesprek staan we stil bij hoe het met u gaat. Na de uitvaart begint vaak het daadwerkelijke rouwproces eigenlijk pas. Ik zal u ook vragen hoe u mijn begeleiding hebt ervaren en of er punten zijn die anders hadden gekund.

NuNazorg

Om u in de periode hierna ook te kunnen begeleiden, werk ik samen met Bernadette Wegman van NuNazorg. Deze service door Nunazorg is optioneel en voor u helemaal gratis. Ongeveer zes weken na de uitvaart neemt Bernadette telefonisch contact met u op. Als u dat wilt, kunt u een afspraak met haar maken. Zij helpt u te zoeken naar de beste oplossing in uw situatie. Dit kan zowel praktische hulp zijn als begeleiding bij rouwverwerking. Of ze biedt u simpelweg een luisterend oor.

Wilt u meer informatie over de nazorg? Deze kunt u vinden op:

Ik kan u ook een folder sturen. Mail dan naar annelies@anneliesvente.nl

Afwikkeling van de nalatenschap

Na een overlijden moet er veel geregeld worden. U ontvangt van mij een uitgave met de titel ´Zorgen erna'. In deze uitgave staat stapsgewijs hoe de nalatenschap kan worden afgehandeld.